ITAA174 Teaching of Italian as a Foreign Language 1 (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Teoriaa ja käytäntöä italian kielen opetuksesta ulkomaalaisille.

Suoritustavat

Joko luento sekä essee tai tentti tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

aktiivinen osallistuminen
kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ

Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti
50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- tuntee italian kielen opetuksen teoriaa ja pystyy käyttämään sen käytännön menetelmiä.
- osaa ottaa huomioon erityisesti suomenkielisten oppilaiden tarpeita ja italian kielen opetuksen erityiset kysymykset.

Additional information

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- vuorovaikutustaidot
- tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot

Study materials

Balboni, Didattica dell’italiano a stranieri sekä opetusmonisteet.

Literature

  • Balboni, Didattica dell’italiano a stranieri.; ISBN: 8875732744

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item