ITAA134 History and Geography of Italy (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Italian maantieteen ja historian tuntemus.

Suoritustavat

Joko luento tentteineen tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus/essee.


Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen.

Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti
50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- saa kokonaiskuvan Italian maantieteellisistä ja valtiollisista ominaispiirteistä, kuten instituutioista ja niiden kehittymisestä
- osaa selittää italialaisen yhteiskunnan rakenteita ja kehitystä
- tuntee riittävän hyvin Italian historiaa varhaiskeskiajasta nykypäiviin

Additional information

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
- ryhmä- ja projektityötaidot

Study materials

G. Mammarella, L'Italia contemporanea , s. 387-605. sekä Harjoitusmonisteet.
Paolo E. Balboni-Maria Voltolina, Geografia d'Italia per stranieri

Literature

  • Paolo E. Balboni-Maria Voltolina, Geografia d'Italia per stranieri; ISBN: 88-7715-768-2
  • Giuseppe Mammarella,L'Italia contemporanea , s. 387-605. sekä Harjoitusmonisteet.; ISBN: 88-15-07902-5

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item