ITAA160 Development of Italian Language (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Italian kielen kehitys.

Suoritustavat

Luento tentteineen ja harjoitukset.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus/essee.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- tuntee italian kielen kehityksen
- kykenee erottelemaan kielen muuttumiseen vaikuttavia kielellisiä ja historiallisia tekijöitä
- tuntee italian kielen äänne-, muoto- ja lauseopin ja leksikologian pääpiirteet
- tunnistaa italian kielen latinasta saamia vaikutteita

Additional information

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
- kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

Literature

  • MIGLIORINI - BALDELLI, Breve storia della lingua italiana, s. 25-164, 187-213, 245-295 tai BRUNI, Elementi di storia della lingua italiana, s. 1-74, 131-162, 239-327.; ISBN: 9788877501523

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item