ITAA136 Italian Society (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Jonkin Italian nyky-yhteiskunta ja kulttuuria koskevan erityiskysymyksen historiallisen taustan tai nykytilanteen tarkastelu

Suoritustavat

Joko luento ja tentti tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus/ essee

Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti
50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Learning outcomes

Opiskelija tuntee Italian nyky-yhteiskuntaa. Kurssin suoritettuaan opiskelija
- tuntee laajemmin jonkin Italian nyky-yhteiskunnan osa-alueen
- osaa kuvata italialaista yhteiskuntaa ja sen kehitystä.

Additional information

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
- rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito
- kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
- kyky tarkkailla kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti

Literature

  • La cultura italiana del Novecento, a cura di Corrado Stajano (sivuista sovitaan kuulustelijan kanssa); ISBN: 88-420-5044-X

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item