ITAA187 Italian as a Press and Television Language (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Syvällinen perehtyminen Italian lehdistön ja television kielen keskeisiin piirteisiin tekstinäytteiden avulla. Ryhmätyöskentely

Suoritustavat

Joko luento sekä essee tai tentti tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus/essee.
Aktiivinen osallistuminen
Kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ

Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti
50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- tuntee hyvin Italian lehdistön ja television kielen
- osaa analysoida suullisia tekstejä
- osaa tarkastella kielellisiä eroavaisuuksia.
- osaa analysoida kielellisestä näkökulmasta lehtiartikkeleita, eri tyyppisiä televisio-ohjelmia (talk show, tosi-tv, saippuaooppera jne.), mainoksia, radio-ohjelmia ja elokuvanpätkiä tunnistaen kielen erilaiset muodot

Additional information

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
- kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
- kyky vertailla omaa ja muiden todellisuutta

Study materials

Kursilla ilmoitettava materiaali
Itsenäinen työskentely opettajan ohjeiden mukaan

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item