ITAA1800 Optional Studies (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Valinnainen italialaisen kulttuurin osa-alue.

Suoritustavat

Esim. italialaisen kulttuurin erikoiskurssi tai vaihto-opiskelussa suoritettu italialaisen kulttuurin kurssi.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus tai essee.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin jonkin italialaisen kulttuurin osa-alueen.

Additional information

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
- kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
- tiimi-, ryhmä- ja projektityötaidot
- vuorovaikutustaidot

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item