ITAA124 Literacy 4 (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Suhteellisen vaikeiden, erityyppisten italiankielisten tekstien kääntäminen tai muunlainen välittäminen suomen kielelle.

Suoritustavat

Kirjalliset harjoitukset ja tentti. Harjoitustekstit, jotka valmistetaan etukäteen kotona ja tarkastetaan opettajan johdolla. Ulkomaalaisten opiskelijoiden ei tarvitse suorittaa kurssia italiasta suomeen käännöksenä, vaan kurssin suoritustavasta sovitaan opettajan kanssa.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.
Osallistuttava 80%:iin opetuksesta.
Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti
50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Learning outcomes

Opiskelijan sanavarasto laajenee mm. kulttuuria, yhteiskuntaa, politiikkaa, kaunokirjallisuutta ja tekniikkaa käsittelevien tekstien avulla.

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- kykenee ymmärtämään suhteellisen vaikeita erityyppisiä italiankielisiä tekstejä
- pystyy ilmaisemaan niiden sisällön suomeksi merkityksellisesti ja tyylillisesti oikealla tavalla

Additional information

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- ryhmätyötaidot
- kyky ymmärtää, tiivistää ja selittää tekstin sisältö
- kyky kriittiseen ajatteluun

Description of prerequisites

Perusopintojen ITAP124 Tekstitaidot 2 -kurssin suoritus.

Study materials

Harjoitusmonisteet.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item