ITAA128 Public Speaking Practis (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssin aikana pidetään suullisia esityksiä italiaksi eri aihepiireistä.

Suoritustavat

Suullisia esitelmiä eri aihepiireistä. Harjoitustehtävät. Opiskelija valitsee opettajan ohjeiden mukaan 3-5 aihetta ja puhuu niistä yleisön edessä n. 20 minuutin ajan.

Arviointiperusteet

Arvosana annetaan harjoitusten perusteella. Dokumentoitu työ

Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Dokumentoitu työ

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- kykenee puhumaan italiaksi eri aihepiireistä yleisön edessä

Additional information

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
- kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

Study materials

Kursilla ilmoitettava materiaali
Itsenäinen työskentely opettajan ohjeiden mukaan

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item