ITAA175 Teaching of Italian as a Foreign Language 2 (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Käytäntöä italian kielen opetuksesta ulkomaalaisille.

Suoritustavat

Opiskelijoita ohjataan italian kielen opetukseen soveltuvan materiaalin valmistamiseen. Joko luento sekä essee tai tentti tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Arvosana annetaan harjoitusten perusteella.

aktiivinen osallistuminen, dokumentoitu työ

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
- osaa valmistaa italian kielen opetukseen soveltuvaa materiaalia
- tuntee syvällisemmin italian kielen opetuksen erityisiä kysymyksiä

Additional information

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- vuorovaikutustaidot
- tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
- ryhmä- ja projektityötaidot
- esiintymistaidot
- ongelmanratkaisutaidot
- rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito

Study materials

Kursilla ilmoitettava materiaali
Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen.

Literature

  • Opettajan ohjeiden mukaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item