ITAA161 Italian Semantics and Italian Linguistics (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Syvällinen tutustuminen italialaiseen kielentutkimukseen, semantiikan teorioihin ja ongelmiin.

Suoritustavat

Joko luennot sekä tentti/essee tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus/essee.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa selittää italialaisen kielitieteen tärkeimpiä käsitteitä ja termistöä
- tuntee hyvin semantiikan teorioita

Additional information

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
- kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

Literature

  • SORIN STATI, Manuale di semantica descrittiva.; ISBN: 9788820707309
  • SERIANNI - TRIFONE, Storia della lingua italiana, Vol. 2: Scritto e parlato, s. 343-629, 667-696.; ISBN: 9788806133962

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item