ITAA188 Italian Opera Language (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Italia oopperan kielenä. Perehtyminen kielen keskeisiin piirteisiin.

Suoritustavat

Luento ja harjoitukset.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen, dokumentoitu työ.
Arvosana annetaan esseiden ja harjoitusten perusteella.

Osallistuttava 80%:iin opetuksesta.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- tuntee hyvin italian kielen ja sen kehityksen oopperan kielenä erityisesti 1700- ja 1800-luvuilla
- osaa tarkastella kielellisiä eroavaisuuksia

Additional information

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
- kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot

Study materials

Kursilla ilmoitettava materiaali
Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item