ITAA111 Italian Grammar 3 (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Italian kielen morfologia ja syntaksi.

Suoritustavat

Joko luentokurssi tentteineen ja harjoitukset tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti
50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Learning outcomes

- Opiskelija osaa hyvin italian kielen morfologian ja syntaksin.
- Opiskelija osaa tuottaa normatiivisesti oikeita italian lauseita ja muotoja ja analysoida niitä.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- osaa hyvin italian kielen morfologian ja syntaksin
- osaa tuottaa normatiivisesti oikeita italian lauseita ja muotoja ja analysoida niitä
- tunnistaa ja selittää omia ja toisten tekemiä kielioppivirheitä
- kykenee soveltamaan saamaansa tietoa käytännön kielenkäyttötilanteissa
- oppii tuntemaan kieliopilliset erot äidinkielensä ja italian välillä

Additional information

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- ongelmanratkaisutaidot
- kyky ymmärtää ja hyväksyä kielten ja kulttuurien väliset erot
- kyky nähdä opiskellut asiat laajemmassa kontekstissa

Description of prerequisites

Edeltävät tiedot: Perusopintojen kielioppikurssin suoritus.

Study materials

Luca Serianni, Grammatica italiana, s. 515-686

Literature

  • Luca Serianni, Grammatica italiana, s. 515-686; ISBN: 978-88-6008-057-8

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item