XENX000 Field-Specific Academic and Professional English (0 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opiskelija on osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n 2 momentin mukaisen vieraan kielen taidon englannin kielessä. Tämä kirjataan opintorekisteriin opintojaksona XENX000.

Learning outcomes

-

Compulsory prerequisites

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item