XYHY1001 Academic Interaction (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

• esitykset ja keskustelut suomeksi ja englanniksi
• akateemisen viestintäosaamisen osatekijöiden kehittäminen omien tavoitteiden mukaisesti
• ryhmän toiminnan ja ryhmäviestinnän periaatteet, analysointi ja reflektointi
• kriittinen lukeminen, ajattelu ja argumentointi

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
• osaa soveltaa erilaisia tiedonhankintastrategioita tarkoituksenmukaisesti
• ymmärtää erilaisten vuorovaikutusosapuolten tarpeita, tavoitteita ja odotuksia ja pystyy huomioimaan niitä omassa viestinnässään
• osaa kehittää suullista ja kirjallista viestintäosaamistaan eri kielillä
• osaa muotoilla tekstin olennaiset sisällöt selkeäksi kokonaisuudeksi ja toteuttaa johdonmukaisen suullisen esityksen

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item