XYHH002 Multilingual Interaction (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish, Swedish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

- haastattelun vuorovaikutus
- monikielisiin aineistoihin tutustuminen
- toiminta monikielisissä ja monikulttuurisissa viestintätilanteissa
- medioitu vuorovaikutus

Suoritustavat

Lähiopetukseen osallistuminen, pienryhmätyöskentely ja oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn sekä oppimistehtävien tekemistä siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Opintojakson ja oppimistehtävien arviointiperusteet esitellään tarkemmin opintojakson alussa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kielitaito on tärkeä osa oman alan asiantuntijatehtävissä.
- osaa käyttää tiedonhankinnan menetelmiä useammalla kielellä.
- on perehtynyt haastattelun vuorovaikutukseen ja haastatteluun tutkimusmenetelmänä.
- kykenee osallistumaan monikieliseen tiimityöskentelyyn.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item