XYHM1001 Academic Interaction (Biological and Environmental Science) (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

- tieteellinen kirjoittaminen prosessina
- argumentaatiotaidot ja kriittinen lukeminen
- vuorovaikutusosaaminen
- palautevuorovaikutus ja rakentava palaute

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija
- pystyy argumentoimaan lähteiden pohjalta suullisesti ja kirjallisesti oman alan konventioita noudattaen
- ymmärtää, että kirjoittaminen on prosessi
- osaa kohdentaa viestinsä tarkoituksenmukaisesti
- osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
- on tietoinen mahdollisuuksistaan kehittää viestintä- ja kieliosaamistaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item