XYHL1002 Multilingual Interaction (Sport Sciences) (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish, Swedish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

- oman tieteenalan teemoista viestiminen eri kielillä ja eri konteksteissa
- kielitaidon aktivoiminen ja kehittäminen toisella kotimaisella ja vieraalla kielellä
- monikielisyys ja –kulttuurisuus oman tieteenalan asiantuntijatehtävissä

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien tekeminen.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (lait 424/2003, 481/2003, asetus 794/2004).

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija
- osaa tunnistaa kielen ja kulttuurin vaikutuksia alansa vuorovaikutustilanteisiin
- pystyy mukauttamaan viestintäänsä erilaisissa konteksteissa (formaali, epäformaali, kirjallinen, suullinen) kielirepertuaariaan hyödyntäen
- osaa keskustella oman alansa aiheista eri kielillä
- osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman tieteenalansa asiatekstiä toisella kotimaisella kielellä

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item