XYHM1004 Academic Literacy (Mathematics and Statistics) (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

- oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja tarpeiden kartoittaminen
- alan erilaisten tekstien parissa toimimisen strategiat
- opiskeluryhmien keskeiset vuorovaikutuksen ilmiöt

Suoritustavat

Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen sekä oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa tiedeyhteisön viestintäkulttuurin tyypillisiä piirteitä
- osaa hyödyntää erilaisia strategioita oman alan tekstien ymmärtämisessä ja tiedon välittämisessä muille
- osaa tarkastella opiskeluryhmien vuorovaikutuksen ilmiöitä
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan viestijänä ja kielenoppijana.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item