XYHM1005 Multilingual Interaction (Mathematics and Statistics) (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish, Swedish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

- matematiikan ja tilastotieteen alan ilmiöistä viestiminen eri kielillä
- monikielisyys ja –kulttuurisuus omalla tieteenalalla

Suoritustavat

Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen sekä oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on
- osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004)
- osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (lait 424/2003, 481/2003, asetus 794/2004).

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa etsiä ja hyödyntää alansa tietoa monikielistä repertuaariaan käyttäen
- osaa keskustella oman alansa teemoista eri kielillä viestintäänsä tarkoituksenmukaisesti mukauttaen
- osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman alansa tekstiä toisella kotimaisella ja englannin kielellä
- osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item