ERISYV Advanced Studies in Special Education (90 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
No

Description

  • teoreettisen tiedon ja tutkimusnäytön soveltaminen erityispedagogisissa työtehtävissä
  • tutkielmaopinnot ja tutkimusetiikka
  • harjoittelut

Learning outcomes

Erityispedagogiikan syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa analysoida ja arvioida kriittisesti erityispedagogisia kysymyksiä teoreettisen tiedon ja tutkimusnäytön pohjalta
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja kehittää tukea erilaisissa kehityksen ja oppimisen vaikeuksissa ja arvioida tuen vaikuttavuutta
  • osaa seurata, kriittisesti arvioida ja soveltaa saatavilla olevaa tutkimustietoa erityispedagogiikan asiantuntijatehtävissä
  • hallitsee itsenäisen tieteellisen tiedon tuottamisen perustaidot
  • osaa toimia ammattietiikan mukaisesti erilaisissa asiantuntijatehtävissä

Structure

Select all (90+ cr)