ERIS356 Practicum: Planning, Implementing and Developing Interventions (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

tukitarpeiden arviointi ja tukipalvelut, tutkiva opettajuus, erityisopettajan moninaiset työtehtävät

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- analysoida, suunnitella ja toteuttaa oppilaskohtaisia arviointeja

- suunnitella ja toteuttaa opetusta tukitarpeisiin pohjaten

- arvioida tukipalveluita kriittisesti ja kehittää uusia toimintamalleja

- soveltaa oppija- ja perhelähtöisiä sekä moniammatillisia käytänteitä

- hahmottaa erityisopettajan työkentän laaja-alaisuuden ja moninaisuuden

Study materials

Oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Completion methods

Method 1

Description:
Erityispedagogiikan tutkinto-ohjelman opiskelijoille (pääaineopiskelijat).
Evaluation criteria:
Opetusharjoittelun suorittaminen hyväksytysti, aktiivinen osallistuminen seminaarissa, harjoitteluraportti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching