ERIS304 Challenges in Learning and Teaching from Interactional Viewpoints (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Ohjaus- ja opetusvuorovaikutuksen tarkastelu mikrotasolla, oppimisen ja ohjaamisen ongelmien vuorovaikutuksellisuus, kielellinen ja tiedollinen epäsymmetria, toiminnan merkitykset ja tehtävät vuorovaikutuksessa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tarkastella ohjaus- ja opetusvuorovaikutuksen kulkua yksityiskohtaisesti keskustelunanalyyttisesta näkökulmasta
- tunnistaa ymmärryksen ja osallistumisen ongelmien vuorovaikutuksellisen luonteen
- arvioida vuorovaikutuksen esteitä ja mahdollisuuksia epäsymmetrisissä vuorovaikutustilanteissa
- tulkita odotusten vastaisen toiminnan merkityksiä ja tehtäviä vuorovaikutuksessa
- rakentaa yhteisymmärrystä tilanteissa, joissa keskustelijat eivät jaa samoja kielellisiä resursseja tai näkemyksiä

Study materials

Opintojaksoon sisältyvä artikkelimateriaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Completion methods

Method 1

Description:
Erityispedagogiikan ja varhaiserityispedagogiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille (pääaineopiskelijat).
Evaluation criteria:
Osallistuminen lukupiirityöskentelyyn ja lukupiiriraportti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching