ERIS1305 Motivational support of learning (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Coordinating organisation:
Department of Educational Sciences, Kokkola University Consortium Chydenius - Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Keskeiset motivaatioteoriat, oppimismotivaatioon vaikuttavat yksilölliset ja vuorovaikutukselliset tekijät, uudet oppimisympäristöt oppimismotivaation näkökulmasta (esimerkiksi digitaaliset pelit ja oppimisympäristöt), motivaation arviointi.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee keskeisiä oppimismotivaatiota käsitteleviä teorioita
- osaa analysoida oppimistilanteita motivaation näkökulmasta teoriatietoon pohjautuen
- osaa teoriatietoon pohjaten suunnitella ja toteuttaa oppimismotivaatiota tukevia toimintamalleja ja käytänteitä
- osaa motivaatioteorioihin perustuen kriittisesti tarkastella omaa toimintaansa oppimismotivaation luojana ja ylläpitäjänä

Study materials

Oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Completion methods

Method 1

Description:
Erityispedagogiikan ja varhaiserityispedagogiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille (pääaineopiskelijat) ja erillisiä erityisopettajan opintoja suorittaville (valinnainen opintojakso).
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävät/tentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching