ERIS3500 Practicum: Working as a consultative early childhood special education teacher (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kolmiportainen tuki ja sitä vastaavat käytänteet varhaiserityiskasvatuksessa, monialainen yhteistyö ja konsultatiivinen, vuorovaikutuksellinen työote.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • hahmottaa konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan työkentän laaja-alaisuuden, moninaisuuden ja muutoksen (esim. monikulttuurisuuden lisääntyminen)

  • hahmottaa kolmiportaisen tuen järjestelmän toteuttamisen esiopetuksessa ja siirtymässä perusopetukseen,

  • arvioida tukipalveluiden toimivuutta aiemmin hankkimansa monitieteisen teoriatiedon perusteella

  • kehittää uusia eettisesti kestäviä toimintamalleja soveltaen inklusiivisia, lapsi- ja perhelähtöisiä käytänteitä

Description of prerequisites

Aineopintoihin sisältyvä harjoittelu ERIA3509 (ERIA268) pitää olla suoritettu.

Study materials

Oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Completion methods

Method 1

Description:
Varhaiserityispedagogiikan tutkinto-ohjelman opiskelijoille (pääaineopiskelijat).
Evaluation criteria:
Harjoittelun hyväksytty suorittaminen, seminaareihin osallistuminen ja harjoitteluraportti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoittelu, harjoitteluraportti. Joustava suoritustapa erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot aiemmin suorittaneille opiskelijoille.

Teaching