KTKS4505 Maturity Exam for Master's Degree (0 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä tutkintoa varten tekemänsä tutkielman aihepiiriin ja hallitsevansa akateemisen kirjoitustyylin. Suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saanut opiskelija osoittaa samalla erinomaisen kielitaitonsa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä. Kypsyysnäytteenä toimii joko pro gradu -tutkielman tiivistelmä (ks. suoritustapa A) tai tenttitilaisuudessa kirjoitettu esseetyyppinen asiantuntijateksti (ks. suoritustapa B).

Learning outcomes

Kypsyysnäytteellä opiskelija osoittaa

  • perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja

  • suomen tai ruotsin kielen taitonsa.

Additional information

A) Kypsyysnäyte maisterin tutkinnossa silloin, kun opiskelija on osoittanut kielitaitonsa samalla kielellä suoritettua alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä:
Opiskelijan pro gradu -tutkielman tiivistelmä toimii maisterin tutkinnon kypsyysnäytteenä.

B) Kypsyysnäyte maisterin tutkinnossa silloin, kun opiskelija ei ole osoittanut kielitaitoaan samalla kielellä suoritettua alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä: Esseetyyppinen asiantuntijateksti, joka kirjoitetaan tenttitilaisuudessa.


Kypsyysnäytteen hyväksytty suorittaminen edellyttää, että kypsyysnäyte hyväksytään sekä sisällön että kieliasun puolesta. Suoritustavassa A) kypsyysnäytteen sisällön ja kieliasun tarkistaa oppiaineen edustaja. Suoritustavassa B) kypsyysnäytteen sisällön arvioi oppiaineen edustaja ja kieliasun tarkistaa Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen (Movi) hyväksymä kielentarkastaja.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kypsyysnäytteen hyväksytty suorittaminen edellyttää, että kypsyysnäyte hyväksytään sekä sisällön että kieliasun puolesta. Suoritustavassa A) kypsyysnäytteen sisällön ja kieliasun tarkistaa oppiaineen edustaja. Suoritustavassa B) kypsyysnäytteen sisällön arvioi oppiaineen edustaja ja kieliasun tarkistaa Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen (Movi) hyväksymä kielentarkastaja.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (0 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Kypsyysnäytteen hyväksytty suorittaminen edellyttää, että kypsyysnäyte hyväksytään sekä sisällön että kieliasun puolesta. Suoritustavassa A) kypsyysnäytteen sisällön ja kieliasun tarkistaa oppiaineen edustaja. Suoritustavassa B) kypsyysnäytteen sisällön arvioi oppiaineen edustaja ja kieliasun tarkistaa Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen (Movi) hyväksymä kielentarkastaja.
Language:
Finnish, Swedish
No published teaching