Bachelor's Degree Programme in Music Therapy

Degree title:
Bachelor of Arts
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Musiikkiterapian perus- ja aineopinnot voi suorittaa Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Learning outcomes

HuK-tutkinnon suorittanut
- Hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön
- Hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
- Arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä sekä tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun
- Hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot
- Osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä
- Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan
- Tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen

Structure

Select all (180 cr)