XVEX1001 Venäjän tekstitaidot (2–3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Russian
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan luku- ja kirjoittamisstrategioita, tärkeimmän asiasisällön löytämistä tekstistä sekä selkeän tekstin tuottamista ja argumentointitaitoa. Kurssilla käydään läpi muutamien tekstityyppien tyylikeinoja ja pohditaan tekstin ja sen taustalla olevan kulttuurin yhteyttä.

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen, sekä kirjallisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet. Itse- ja vertaisarviointi.

Learning outcomes

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys B1).

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
· pystyä hakemaan itsenäisesti tietoa venäjänkielisistä lähteistä ja raportoimaan aiheesta muille
· pystyä poimimaan tekstistä sen pääsisältö
· tiedostaa erityyppisten tekstien rakenteita ja ominaispiirteitä sekä vaikuttamiskeinoja
· kyetä tuottamaan rakenteeltaan selkeää kieltä
· pystyä tietoisesti kehittämään omaa kirjallista viestintäänsä venäjäksi

Additional information

· Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi kaikille opiskelijoille.
· Kauppatieteiden opiskelijoille, joilla venäjä on valittu pakolliseksi 2. vieraaksi kieleksi, tämä on vaihtoehtoinen Suullinen vuorovaikutus venäjäksi –kurssin kanssa ja täydentää pakolliset 5 opintopistettä 2. vieraan kielen viestintä- ja kieliopintoja.

Teema: Venäjänkielinen työelämä, yhteiskunta ja yliopisto-opinnot

Description of prerequisites

Valmennuskurssin suorittaminen

Study materials

Opettajan laatima

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item