MTEP033 Written Work (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kirjallisessa työssä hyödynnetään kokemuksellisen osuuden (MTEP032) aineistoa. Aineiston runko muodostuu kokemuksellisen osuuden suunnitelmasta, muistikuvista, istuntopäiväkirjasta ja mahdollisesta lisäaineistosta (esim. audio-/videotallenteet). Opiskelija voi käyttää vapaasti valitsemaansa kirjallisuutta keskeisten havaintojen ja ilmiöiden selittämisessä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus: seminaari. Itsenäinen työskentely: tapauskertomus. Tarkat suoritustavat kerrotaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

• Aktiivinen osallistuminen seminaariin (vähintään 80%)
• Kirjallisen tapauskertomuksen laatiminen ja hyväksytty suorittaminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tunnistaa musiikkiterapiaprosessista kliinisesti keskeisiä ilmiöitä
• kytkeä musiikkiterapiaprosessin kliinisiä ilmiöitä teoriaan
• laatia perustason tapauskertomuksen

Additional information

Ajoitus: Perusopintokokonaisuuden (kokonaiskesto n. yksi vuosi) viimeinen puolisko, seminaari viimeisellä neljänneksellä, 3-4(4)

Description of prerequisites

Edellyttää kokemuksellisen osuuden (MTEP032) suorittamista.

Study materials

• Laine, M.; Bamberg, J. & Jokinen, P. (toim.). Tapaustutkimuksen taito. Gaudeamus. [Tämä kirja on esimerkki tapaustutkimuksen tekemistä käsittelevästä, suomenkielisestä kirjallisuudesta eikä ole pakollista kirjallisuutta]

Literature

  • Laine, M.; Bamberg, J. & Jokinen, P. (toim.). Tapaustutkimuksen taito. Gaudeamus 2007.; ISBN: 978-952-495-032-9

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item