MTEA042 Basics of Psychotherapy (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Perustiedot psykoterapiasta.

Suoritustavat

Itsenäinen työskentely: oppimistehtävä (ohjeistetaan opintojakson MTEA013 yhteydessä).

Arviointiperusteet

Hyväksytysti suoritettu oppimistehtävä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa nimetä psykoterapian päätyypit ja niiden teoreettiset ja menetelmälliset perusteet
• osaa liittää oppimaansa musiikkipsykoterapian kontekstiin ja kriittisesti arvioida psykoterapian ja musiikkipsykoterapian eroja ja yhtäläisyyksiä.

Additional information

Ajoitus: 5–8. [Musiikkiterapian aineopintojen on ajateltu vievän kaikkineen noin 18 kk, josta tehollista aikaa, kesälomat huomioituna on n. 16 kk. Aineopinnot on jaettu neljään pääosaan n. neljän kuukauden jaksoiksi, joista saadaan karkea ajankohtasuositus].

Description of prerequisites

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Study materials

• Gurman, A.S. & Messer, S.B. (toim.) (2011). Essential Psychotherapies – Theory and Practice (3rd ed.). New York: The Guilford Press. Huomioi lukiessasi suhde musiikkiterapiaan (yhtäläisyydet ja erot).
• Opintojakson kirjallisuutta voidaan täydentää aihepiirin käsitteistöä selventävällä suomenkielisellä aineistolla (esim. Psykiatria -kirjan psykoterapioita käsittelevä luku).

Literature

  • Gurman, A.S. & Messer, S.B. (toim.) (2011). Essential Psychotherapies – Theory and Practice (3rd ed.). New York: The Guilford Press.; ISBN: 978-1-4625-1354-3

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item