XSA0204 Text and Culture in Context (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Yhteiskuntatieteilijöille (sosiologeille, filosofian, valtio-opin ja yhteiskuntapoliitikan ja sosiaalityön sekä psykologian opiskelijoille) tarkoitettu kurssi: eri alojen artikkeleiden lukeminen ja niistä keskusteleminen (suomeksi), tarvittaessa myös artikkeleiden referointi.

Suoritustavat

Pienryhmätyöskentely sekä keskustelu ja referointi.

Arviointiperusteet

Läsnäolo ja aktiivinen ryhmätyö ja osallistuminen keskusteluun suomeksi.

Learning outcomes

Saksalaisen tekstin diskurssiin tutustuminen.

Description of prerequisites

Vähintään yhden ja mielellään kahden vuoden pääaineen aineopinnot sekä saksan perustaito.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item