MTEP021 Music Psychology I (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Musiikki havaintopsykologisena ilmiönä. Musiikin ja tunteiden välinen yhteys. Musiikin vaikutukset.

Suoritustavat

Kontaktiopetus: luennot, oppimistehtävä. Tarkat suoritustavat kerrotaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

• Aktiivinen osallistuminen luennoille (80 %)
• Oppimistehtävän laatiminen ja hyväksytty suorittaminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• hahmottaa yleiskuvan musiikista havaintopsykologisena ilmiönä
• kuvata musiikin ja tunteiden yhteyksiä
• kuvata ja selittää musiikin tiedettyjä vaikutuksia.

Additional information

Ajoitus: Perusopintokokonaisuuden (kokonaiskesto n. yksi vuosi) puolivälissä, 2-3(4)

Study materials

• Louhivuori, J. & Saarikallio, S. (toim.). Musiikkipsykologia. Jyväskylä: Atena. (ainoastaan luvut 1-3; 5-6).
• Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja kalvosarjoja

Literature

  • Louhivuori, J. & Saarikallio, S. (toim.). Musiikkipsykologia. Jyväskylä: Atena.; ISBN: 978-951-796-662-7

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item