MTEP016 Philosophical and Methodical Basis for Music Therapy (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Musiikkiterapian yleistä perustelua sekä sen perusmenetelmien lähtökohtien ja soveltamisen perusteita teorian ja käytännön näkökulmista. Teorian ja kliinisen käytännön vuoropuhelua.

Suoritustavat

Kontaktiopetus: luentokurssi, demonstraatiot, oppimispäiväkirja. Oppimispäiväkirjaa laadittaessa hyödynnetään omaa pohdintaa, luentomateriaalia ja kirjallisuutta. Tarkat suoritustavat kerrotaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

• Aktiivinen osallistuminen opetukseen (luennot ja demonstraatiot, vähintään 80%)
• Oppimispäiväkirjan laatiminen ja hyväksytty suorittaminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tunnistaa musiikkiterapian filosofisen perustan olennaisia sisältöjä
• hahmottaa musiikkiterapian perusmenetelmien soveltamisen ehtoja ja edellytyksiä erilaisissa kohderyhmissä ja asiakastilanteissa
• ymmärtää musiikkiterapian perusmenetelmien muuntuvuuden erilaisten taustateoreettisten oletusten ja kliinisten lähtökohtien vaikutuksesta.

Additional information

Ajoitus: Perusopintojen (kokonaiskesto n. yksi vuosi) ensimmäisellä vuosipuoliskolla, 2(4).

Study materials

• Honka, R. (2009). Musiikkiterapian mahdollisuuksia tunne-elämältään epävakaan persoonallisuuden hoidossa. Musiikkiterapia, 24(1)
• Lehtonen, K. (2008). Johdatus musiikkipsykoterapiaan. Psykoterapia, 27(2)
• Punkanen, M. (2004). Matalataajuinen äänivärähtelyhoito – teoreettisia näkökulmia, kliinisiä sovellutuksia ja tutkimustuloksia. Musiikkiterapia 19(1)
•Raine, H. (199 9). Kehitysvammaisten orkesterin harjoittamismetodi. Teoksessa J. Erkkilä & K. Lehtonen (toim.), Musiikkiterapian monet kasvot, s. 131-142
• Romppanen, M. (2001). ”Satumaa on ihmisen sielussa”. Musiikkiterapia, 16(2)
• Ruponen, J. (2009). Avainta etsimässä – kliinisiä kokemuksia nuorten musiikkiterapiasta. Musiikkiterapia, 24(2)
• Salo, J. (2000). Missä sinä olet ollut? Terapeuttista musiikkikasvatusta Ruskeasuon koulussa. Musiikkiterapia, 15(1)
• Särkämö, T.; Laitinen, S.; Numminen, A.; Tervaniemi, M.; Kurki, M & Rantanen, P. (2011). Muistaakseni laulan: Musiikin käyttö muistisairaiden mielialan, elämänlaadun ja kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa. Miina Sillanpään Säätiö A:10
• Tervo, J. (2007). Musiikin ja sanojen suhteesta musiikkiterapiassa. Musiikkiterapia, 22(2)

Literature

  • Raine, H. (199 9). Kehitysvammaisten orkesterin harjoittamismetodi. Teoksessa J. Erkkilä & K. Lehtonen (toim.). Musiikkiterapian monet kasvot. (1999).; ISBN: 952-91-0827-3
  • Särkämö, T.; Laitinen, S.; Numminen, A.; Tervaniemi, M.; Kurki, M & Rantanen, P. (2011). Muistaakseni laulan: Musiikin käyttö muistisairaiden mielialan, elämänlaadun ja kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa. Miina Sillanpään Säätiö A:10.; ISBN: 978-951-8973-55-6
  • Salo, J. (2000). Missä sinä olet ollut? Terapeuttista musiikkikasvatusta Ruskeasuon koulussa. Musiikkiterapia, 15(1)
  • Punkanen, M. (2004). Matalataajuinen äänivärähtelyhoito – teoreettisia näkökulmia, kliinisiä sovellutuksia ja tutkimustuloksia. Musiikkiterapia 19(1)
  • Romppanen, M. (2001). ”Satumaa on ihmisen sielussa”. Musiikkiterapia, 16(2)
  • Ruponen, J. (2009). Avainta etsimässä – kliinisiä kokemuksia nuorten musiikkiterapiasta. Musiikkiterapia, 24(2)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item