XVE0014 Intensive Course in Oral Skills in Russian (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Russian
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan aktiivisesti keskustelemaan ja opitaan erilaisia kulttuurienväliseen viestintään liittyviä seikkoja vierailevan lehtorin johdolla.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen kurssiin.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssiin.

Learning outcomes

Kehittää suullista kielitaitoa ja kuullunymmärtämistä.

Additional information

Kaikille avoin valinnainen kurssi.

Description of prerequisites

Edeltävinä opintoina vaaditaan Venäjä 4 ja/tai venäjän valmentava kurssi tai lukion venäjän C/D vastaavia tietoja.

Study materials

Opettajan antama materiaali.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item