MTEP1022 Developmental Psychology of Music (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Musiikin kehityspsykologia lapsuusvaiheessa. Musiikillisten aktiviteettien ja harrastusten merkitykset lapsen kasvussa ja kehityksessä. Musiikin kehityspsykologia suhteessa musiikkiterapiaan.

Suoritustavat

Kontaktiopetus: luennot, oppimistehtävä. Itsenäinen työskentely: oheiskirjallisuus. Tarkat suoritustavat kerrotaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

• Aktiivinen osallistuminen opetukseen (vähintään 80%)
• Oppimistehtävän laatiminen ja hyväksytty suorittaminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tunnistaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä erityisesti leikki- ja kouluikäisten kehityksessä
• kuvata musiikillisten aktiviteettien ja harrastusten merkityksiä kasvuun ja kehitykseen
• hahmottaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä suhteessa musiikkiterapian lähestymistapoihin ja tyypillisiin kohderyhmiin (esim. kehitykselliset viivästymät).

Additional information

Ajoitus: Perusopintokokonaisuuden (kokonaiskesto n. yksi vuosi) toinen puolisko, 3-4(4)

Study materials

• Louhivuori, J. & Saarikallio, S. (2010). Musiikkipsykologia. Jyväskylä: Atena. Luku 4
• Saarikallio, S. (2009). Musiikki ja nuoren psykososiaalinen kehitys. Teoksessa J. Louhivuori; P. Paananen & L. Väkevä (toim.). Musiikkikasvatus: Näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen. Jyväskylä: Atena

Literature

  • Louhivuori, J. & Saarikallio, S. (2010). Musiikkipsykologia. Jyväskylä: Atena.; ISBN: 978-951-796-662-7
  • Saarikallio, S. (2009). Musiikki ja nuoren psykososiaalinen kehitys. Teoksessa J. Louhivuori; P. Paananen & L. Väkevä (toim.). Musiikkikasvatus: Näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen. Jyväskylä: Atena.; ISBN: 978-952-67284-0-7

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item