XSA0103 Oral Skills in German (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla käydään läpi erilaisia aiheita opiskelijoiden toivomusten mukaan. Luetaan erilaisia tekstejä, kuunnellaan saksalaista musiikkia, katsellaan yksi elokuva. Painopiste on kuitenkin eri aiheista ja kokemuksista puhuminen, jonka yhteydessä tarkastetaan myös lausumista.

Suoritustavat

Pari- ja pienryhmätyöskentelyä, lyhyitä suullisia esityksiä (esim. oman aineen esittely).

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ryhmätöihin ja kommunikatiivisiin tilanteisiin, itsenäinen työskentely, suullisen esityksen pitäminen.

Learning outcomes

Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi...

- osata ilmaista itseään saksan kielellä sekä pystyä pitämään lyhyehköjä suullisia esityksiä valitsemistaan aiheista;
- osata kertoa luontevasti sekä itsestään että opiskelemastaan alasta;
- osata käyttää saksan kieltä spontaanisti.
Lähtötaso A2 -> tavoitetaso B1/B2

Description of prerequisites

Lähtötaso A2 -> tavoitetaso B1/B2

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item