XRAX1002 Ranskankielinen vuorovaikutus (2–3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, French
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutusstrategioita sekä esiintymis- ja argumentointitaitoja.
Aihepiireinä mm. yliopisto-opiskelu, ranskalainen kulttuuri ja yhteiskunta, ajankohtaiset asiat sekä opiskelijoiden omat erikoistumisalat.

Suoritustavat

Kurssi sisältää vuorovaikutustilanteisiin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen, sekä suullisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet. Vuorovaikutustaitojen itse- ja vertaisarviointi.

Learning outcomes

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys B1)

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
• kyetä etukäteen valmistautumalla keskustelemaan omasta erikoisalastaan ja spontaanisti yleisistä aihepiireistä
• pystyä osallistumaan opiskeluun ja työelämään liittyviin vuorovaikutustilanteisiin
• osata perustella oma mielipiteensä ja argumentoida
• kyetä itsenäisesti kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan

Additional information

• Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi kaikille opiskelijoille.
• Kauppatieteiden opiskelijoille, joilla ranska on valittu pakolliseksi 2. vieraaksi kieleksi, tämä on vaihtoehtoinen Ranskan tekstitaidot –kurssin kanssa ja täydentää pakolliset 5 opintopistettä 2. vieraan kielen viestintä- ja kieliopintoja.
• Osa Etudes françaises -opintokokonaisuutta.

TEEMA: Vuorovaikutustaitoja ranskaksi työelämään, yliopisto-opintoihin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
Aihepiireinä mm. työelämä ja yliopisto-opiskelu, Suomen ja Ranskan vertailu (yhteiskunta, kulttuuri, arvot), ajankohtaiset asiat sekä opiskelijoiden omat erikoistumisalat.

Description of prerequisites

Valmennuskurssin suorittaminen.

Study materials

Opettajan laatima.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item