MTEA015 Models and Methods in Music PsychoTherapy (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Musiikkipsykoterapian malleja ja menetelmiä opintojakso jakaantuu kahteen osa-alueeseen: 1) Kliiniseen improvisaatioon perustuva musiikkipsykoterapia psykoanalyyttisessä/psykodynaamisessa viitekehyksessä, 2) Musiikin kuunteluun perustuva musiikkipsykoterapia Guided Imagery and Music (GIM) mallin pohjalta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus: luennot, oppimistehtävä. Itsenäinen työskentely: oheiskirjallisuus. Tarkat suoritustavat kerrotaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 %), oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee musiikkipsykoterapian keskeiset mallit ja menetelmät
• ymmärtää eri mallien ja menetelmien ominaispiirteet sekä musiikin roolin ja merkityksen niissä
• ymmärtää tyypillisimpien psykiatristen kohderyhmien ominaispiirteitä ja niiden vaikutuksia musiikkiterapian mallien ja menetelmien suhteen
• saa perusvalmiudet oppimansa soveltamiseen kliinistä käytäntöä ajatellen (esim. kliininen koulutus).

Additional information

Ajoitus: 1–4. [Musiikkiterapian aineopintojen on ajateltu vievän kaikkineen noin 18 kk, josta tehollista aikaa, kesälomat huomioituna on n. 16 kk. Aineopinnot on jaettu neljään pääosaan n. neljän kuukauden jaksoiksi, joista saadaan karkea ajankohtasuositus].

Description of prerequisites

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Study materials

• Ahonen-Eerikäinen, H. (2007). Group Analytic Music Therapy. Barcelona Publishers
• Bruscia, K. (1998). Dynamics of Music Psychotherapy. Barcelona Publishers, luku 1
• Sutton, J. P., Williams, P., Vermote, R., De Backer, J., Sutton, J., Ala-Ruona, E., & Erkkilä, J. (2014). The music in music therapy: Psychodynamic music therapy in Europe : clinical, theoretical and research approaches., London: Jessica Kingsley Publishers
• Eschen, T. (2002). Analytical Music Therapy. Jessica Kingsley Publishers.
• Grocke, E. & Wigram, T. (2006). Receptive Methods in Music Therapy. Jessica Kingsley Publishers
• Lehtonen, K. (2007). Musiikin symboliset ulottuvuudet. Jyväskylä: Suomen musiikkiterapiayhdistys r.y.

Literature

  • Grocke, E. & Wigram, T. (2006). Receptive Methods in Music Therapy. Jessica Kingsley Publishers. Elektroninen julkaisu.; ISBN: Painettu: 9781843104131
  • Sutton, J. P., Williams, P., Vermote, R., De Backer, J., Sutton, J., Ala-Ruona, E., & Erkkilä, J. (2014). The music in music therapy: Psychodynamic music therapy in Europe : clinical, theoretical and research approaches.; ISBN: 9781849053532
  • Lehtonen, K. (2007). Musiikin symboliset ulottuvuudet. Jyväskylä: Suomen musiikkiterapiayhdistys r.y.; ISBN: 978-951-98741-4-2
  • Bruscia, K. (1998). Dynamics of Music Psychotherapy. Barcelona Publishers. Elektroninen julkaisu.; ISBN: 9781891278631
  • Eschen, J. T. (2002). Analytical music therapy. Elektroninen aineisto.; ISBN: 1417501626 9781417501625
  • Ahonen-Eerikäinen, H. (2007). Group Analytic Music Therapy. Barcelona Publishers. Elektroninen julkaisu.; ISBN: 9781891278877

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item