Bachelor's Degree Programme in Journalism

Degree title:
Bachelor of Arts
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019

Description

Journalismin tehtävänä on välittää olennaista ja ajankohtaista tietoa sekä tukea demokratiaa valvomalla julkisen vallan käyttöä yhteiskunnassa. Journalisteilta edellytetään kykyä kriittisesti analysoida ja selittää tapahtumia sekä nostaa julkisuuteen yhteiskunnan kannalta tärkeitä kysymyksiä. Yliopistokoulutus journalistiikasta antaa tähän tehtävään valmiudet.

Journalistiikan kandidaattiohjelma koostuu viestinnän ja median perusopinnoista, journalistiikan aineopinnoista, viestintä-, kieli- ja yleisopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista, joiden tulee sisältää vähintään yksi perusopintokokonaisuus tai muu opintokokonaisuus.

Learning outcomes

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon (HuK) suorittanut
- hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön
- hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
- arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä sekä tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun
- hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot
- osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä
- tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan
- tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen.

Structure

Select all (180+ cr)