VIEY010 Orientation to University Studies (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opiskelija tutustuu akateemisiin opiskelukäytänteisiin, suunnittelee opintojaan ja aktivoituu oman asiantuntemuksensa kehittämisessä.

Suoritustavat

Luennot, ryhmätapaamiset, ohjaus ja hops.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yliopiston, tiedekunnan ja laitoksen järjestämiin tilaisuuksiin ja infoihin sekä ohjaukseen. Ensimmäisen oman opiskelusuunnitelman (hops) laatiminen.

Learning outcomes

Opiskelija
- osaa laatia oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa (hops)
- aktivoituu oman asiantuntemuksensa kehittämisessä
- perehtyy yliopistoyhteisön toimintakulttuuriin ja tuntee omat oikeutensa ja velvollisuutensa
- tuntee kansainvälistymisen mahdollisuuksia
- hallitsee yliopisto-opintojen edellyttämiä tiedonhallinta- ja opiskelutaitoja
- motivoituu kehittämään oppimistaitojaan.

Additional information

Ajoitus: 1. vuosi

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item