JOUA2000 Studies Abroad (10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Perehdytään journalistiikan, media-alan ja viestinnän kysymyksiin kansainvälisessä opiskelijavaihdossa sekä hankitaan kansainvälistä opiskelukokemusta.

Suoritustavat

Yhden lukukauden opiskelu laitoksen tai yliopiston vaihtokohteessa sekä raportti, jossa sovelletaan journalistiikan ja viestinnän tietoa. Vaihtoehtoisena suoritustapana opintojaksot KVVA103 Introduction to Intercultural Communication (5 op) ja KVVA202 Media and Online Cultures (5 op).

Arviointiperusteet

Opintojaksosta annettava arvosana määräytyy vaihtoyliopistossa suoritettujen opintojaksojen arvosanojen mukaan. Hyväksytty suorittaminen edellyttää raportin laatimista.

Learning outcomes

Opiskelija
- saa valmiuksia toimia monikulttuurisessa ympäristössä
- tiedostaa ja ymmärtää oman kulttuurisen taustansa lähtökohtana vieraiden kulttuurien kohtaamiseen, ymmärtämiseen ja arvostamiseen
- osaa tunnistaa ja kehittää omien opintojensa ja tulevan työuran kannalta keskeistä kansainvälistä osaamista.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. vuosi

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item