XVEX1002 Venäjänkielinen vuorovaikutus (2–3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Russian
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutusstrategioita sekä esiintymis- ja argumentointitaitoja.

Aihepiireinä mm. yliopisto-opiskelu, venäläinen kulttuuri ja yhteiskunta, ajankohtaiset asiat sekä opiskelijoiden omat erikoistumisalat.

Kurssi sisältää vuorovaikutustilanteisiin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen, sekä suullisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet. Vuorovaikutustaitojen itse- ja vertaisarviointi.

Learning outcomes

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys B1)

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
· kyetä etukäteen valmistautumalla keskustelemaan omasta erikoisalastaan ja spontaanisti yleisistä aihepiireistä
· pystyä osallistumaan opiskeluun ja työelämään liittyviin vuorovaikutustilanteisiin
· osata perustella oma mielipiteensä ja argumentoida
· kyetä itsenäisesti kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan

Additional information

· Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi kaikille opiskelijoille.
· Kauppatieteiden opiskelijoille, joilla venäjä on valittu pakolliseksi 2. vieraaksi kieleksi, tämä on vaihtoehtoinen Venäjän tekstitaidot –kurssin kanssa ja täydentää pakolliset 5 opintopistettä 2. vieraan kielen viestintä- ja kieliopintoja.

Teema: Vuorovaikutustaitoja venäjäksi työelämään, yliopisto-opintoihin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
Aihepiireinä mm. työelämä ja yliopisto-opiskelu, Suomen ja Venäjän vertailu (yhteiskunta, kulttuuri, arvot), ajankohtaiset asiat sekä opiskelijoiden omat erikoistumisalat.

Description of prerequisites

Valmennuskurssin suorittaminen

Study materials

Opettajan laatima

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item