VIEPER Basic Studies in Communication and Media (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

-

Learning outcomes

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- tuntee viestintätieteiden erityisluonteen tieteenaloina ja osaa hahmottaa viestinnän ja median ilmiöitä yhteiskunnassa
- hahmottaa viestinnän ja median murrosten taustalla olevat keskeiset median ja teknologian kehityslinjat
- tuntee digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median ominaispiirteet
- osaa tarkastella työelämää viestintä- ja vuorovaikutusilmiöiden näkökulmasta
- ymmärtää vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteet ja pystyy arvioimaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää
- osaa kriittisesti analysoida mediasisältöjä ja journalistisia tuotteita
- ymmärtää viestintä- ja vuorovaikutusetiikan merkityksen.

Structure

Select all (25 cr)