JOUSYV Advanced Studies in Journalism (80 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
No

Description

-

Learning outcomes

Journalistiikan syventävät opinnot painottuvat journalistisen osaamisen syventämiseen sekä itsenäisen tutkimuksen tekemiseen.

Journalistiikan syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija
- kykenee toteuttamaan perusuutistyötä vaativampia journalistisia sisältöjä erilaisille julkaisualustoille
- hallitsee median, journalismin ja viestinnän tutkimuksen teoreettista ajattelua ja menetelmiä niin, että kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan vaativia tutkimustehtäviä sekä saa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen
- kykenee kriittisesti arvioimaan ja kehittämään journalistista työtä.

Structure

Select all (80+ cr)