JOUS1026 Practices of Communication Entrepreneurship (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Tweet text

Lukuvuonna 2019 - 2020 tämä opintojakso korvataan opintojaksolla URAA1005. Voit vaihtaa jakson opintosuunnitelmaasi Korvaavuudet-välilehdellä.

Description

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan sekä viestintäyrittäjyyden markkinoita ja alan tarpeita yleisellä tasolla että omalta toiminnalta edellytettävää markkinointia ja asiakasyhteistyötä. Kurssilla selvitetään oman yritystoiminnan käynnistäminen ja suunnitelmat liiketoiminnan rahoitukselle.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, oman yrityksen perustamissuunnitelma, liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelma, sekä arvio tulevasta tai selvitys jo toteutetusta sivu- tai päätoimisesta yritystoiminnasta tai freelance-toimittajuudesta.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin tapaamisiin ja tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija
- tuntee viestintäyrittäjyyden eri muodot sekä toimintaan liittyvän keskeisen lainsäädännön ja kauppatavat
- osaa markkinoida ja myydä omaa osaamistaan ja asiantuntemustaan
- osaa laatia ulkopuolisten rahoittajien toiminnalta edellyttämän toteutuskelpoisen liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelman.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi)
Edeltävät opinnot: JOUS1010 Viestintäyrittäjyys

Study materials

Yrityksen perustamista, toiminnan sääntelyä ja rahoitusmahdollisuuksia koskevat erilaiset verkko- ym. aineistot ja opasmateriaalit

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching