JOUS1010 Communication Entrepreneurship (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan viestintäalan yritystoimintaan ja sen erilaisiin asiantuntijatehtäviin ja asiantuntijuuden kaupallisiin edellytyksiin sekä viestintäalan markkinoihin ja palvelujen kysyntään. Lisäksi opintojaksolla tarkastellaan sisäisen yrittäjyyden muokkaamista ulkoiseksi yrittäjyydeksi. Erityisenä journalistisena tarkastelun kohteena on freelance-toimittajuus.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, projektityöt, portfoliotyöskentely

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin tapaamisiin ja tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija
- tunnistaa viestinnän työtehtävät ja niissä vaadittavan asiantuntemuksen
- pystyy hahmottamaan ja arvioimaan kriittisesti omia mahdollisuuksiaan työskennellä viestintäalan yrittäjänä
- osaa tunnistaa viestintäyrittäjyyden edellyttämän oman osaamisen erityisesti sen tuotteistamisen ja kaupallistamisen näkökulmasta
- pystyy hahmottamaan ja analysoimaan oman asiantuntemuksensa vahvuuksia ja kehittämistarpeita.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 4. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)

Literature

  • Jokinen 2014. Vapauden valtakunta. Freelancejournalistin opas
  • Pakkanen 2011. Käydään juttukauppaa

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching