JOUS033 Crossmedia Practical Training (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla työskennellään tekstin, äänen ja kuvan parissa monimediaisessa toimituksessa monipuolisissa journalistisissa tehtävissä vähintään neljän kuukauden ajan. Harjoittelussa painottuu journalististen sisältöjen versioiminen eri julkaisualustoille.

Suoritustavat

Työharjoittelujakso ja raportti

Arviointiperusteet

Harjoittelujakson hyväksytty suorittaminen sekä raportin kirjoittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Learning outcomes

Opiskelija
- hallitsee sujuvasti monimediaisen journalistisen työprosessin eri vaiheet sekä osaa hyödyntää tehokkaasti versiointia journalistisena työmenetelmänä
- syventää omaa journalistista osaamistaan sekä laajentaa ammatillisia verkostojaan
- pystyy toimimaan luovasti ja tehokkaasti monimediatoimituksen eri tehtävissä
- pystyy syvällisesti reflektoimaan omaa journalistista työskentelyään sekä sen vaikutuksia.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 3. - 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi)
Edeltävät opinnot: JOUA007 Monimediajournalismi

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching