JOUS1022 Genres of Online and Print Journalism (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla analysoidaan ja harjoitellaan uutisgenren ulkopuolisten juttutyyppien kirjoittamista. Opintojaksolla painotetaan mielipidekirjoittamista uutiskommentin, kolumnin, blogin ja pakinan muodossa sekä feature-journalismin lajityyppejä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät sekä vertaispalautteen anto

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) sekä kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija
- hallitsee sanomalehden journalistisen kokonaisuuden ja kykenee erittelemään eri juttutyyppien ominaispirteitä ja funktioita
- osaa kirjoittaa tärkeimpiin perusjuttutyyppeihin kuuluvia tekstejä
- omaa edellytykset kokeilla ja kehittää uusia ilmaisutapoja niin paperilehdessä kuin verkko- ja mobiilimediassa
- osaa antaa journalistisesti relevanttia palautetta eri genreihin kuuluvista teksteistä.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi)
Edeltävät opinnot: JOUA011 Uutisjournalismi

Literature

  • Jaakkola 2013. Hyvä journalismi: Käytännön opas kirjoittajalle

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching