JOUS1023 Video Journalism Genres (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla edetään uutis- ja ajankohtaisformaatin journalistisesta osaamisesta kohti näkemyksellisempää ja luovempaa audiovisuaalista kerrontaa. Kurssilla syvennetään journalistisen videoilmaisun ja haastattelun taitoja, rakennetaan uutisinserttiä laajempia dokumentaarisia kokonaisuuksia sekä opetellaan televisio- ja videojournalismille ominaista ryhmätyötä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät, harjoitustehtävät ja tentti

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo), tehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija
- kykenee analysoimaan ja kyseenalaistamaan video- ja televisiojournalismin perinteisen uutis- ja ajankohtaiskerronnan muotoja sekä ideoimaan uusia dokumentaarisia ilmaisukeinoja
- hallitsee video- ja tv-juttujen ideoinnin ja journalistisen toteutuksen
- osaa tehdä vaativan haastattelun inserttiin tai studioympäristössä
- on perehtynyt ajankohtaisen tv-makasiiniohjelman tekemiseen ja toimimiseen osana työryhmää
- tuntee videokuvauksen ja editoinnin työprosessit sekä osaa hyödyntää kuva- ja äänikerronnan oppeja audiovisuaalisessa ilmaisussa.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi)
Edeltävät opinnot: JOUA011 Uutisjournalismi, JOUA013 Videojournalismi

Literature

  • Lancaster 2013. Video journalism for the web: A practical introduction to documentary storytelling

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching