JOUS054 Drone Journalism (3 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Droonijournalismin kurssi antaa perustiedot ja -taidot kamerakoptereiden journalistiseen käyttöön.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, lentoharjoittelu, projektityö (parityönä), tentti ja lentotesti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo), riittävä lentoharjoittelu sekä kurssin tehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija
- tuntee droonijournalismin historian, ja droonien keskeiset journalistiset käyttötavat
- ymmärtää droonien käyttöön liittyvät turvallisuussäännökset, eettiset periaatteet ja lainsäädännölliset rajoitukset
- osaa arvioida droonijournalismin käyttökelpoisuutta eri uutistilanteissa
- oppii käyttämään kauko-ohjattavia kamerakoptereita eli drooneja journalistisissa työtehtävissä

Additional information

Suositus ajoituksesta: 3. - 5. vuosi

Literature

  • Lauk, Uskali & Kuutti 2016. Droonijournalismi. Kauko-ohjattavien kamerakopterien toimituskäyttö (verkkojulkaisu)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching