JOUS057 Media Management (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään mediajohtamiseen sekä tutkimuksellisena että ammatillisena alana. Opintojaksolla käydään läpi keskeisiä mediajohtamisen käsitteitä ja teorioita sekä media-alan toimintamalleja ja käytäntöjä erityisesti digitaalisessa ympäristössä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, projektityö, muut kirjalliset tehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin tapaamisissa ja kurssin tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Kurssilla noudatetaan 80 % läsnäolovelvollisuutta.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija
- tuntee mediajohtamista sekä tieteellisenä että ammatillisena alana
- ymmärtää mediajohtamisen keskeiset käsitteet, mallit ja teoriat
- pystyy analysoimaan mediayhtiöiden strategisia valintoja erityisesti digitaalisessa ja monialustaisessa ympäristössä
- osaa soveltaa tietoa mediajohtamisen ja mediatyön kehityskuluista ja käytännöistä.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi)

Literature

  • Küng 2017. Strategic Management in the Media: Theory to Practice
  • Malmelin & Villi (toim.) 2015. Mediajohtaminen – näkökulmia uudistuvaan media-alaan

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching